Mgr. Ondrej Tkáč

Mgr. Ondrej Tkáč

Pracuje na oddelení verejného obstarávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Špecializuje sa na verejné obstarávanie a elektronizáciu - verejné obstarávanie pri zadávaní zákaziek podľa § 117 ZVO, verejné obstarávanie pri podlimitných zákazkách cez Elektronické trhovisko, verejné obstarávanie pri podlimitných zákazkách bez využitia Elektronického trhoviska a nadlimitných zákazkách.

 • Špecializácia lektora

  verejné obstarávanie pri zadávaní zákaziek podľa § 117 ZVO:
  ( príprava špecifikácie predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, prieskum trhu, komunikácia s dodávateľmi, príprava žiadanky a objednávky, štvrťročné zverejňovanie v profile)
  verejné obstarávanie pri podlimitných zákazkách cez Elektronické trhovisko:
  (príprave technickej špecifikácie, príprava opisného formulára, objednávkového formulára, príprava osobitných požiadaviek a zmluvných podmienok, vyhlásenie zákaziek a nastavenie lehôt, komunikácia s dodávateľmi, vyhotovenie referencie, štvrťročné zverejňovanie v profile )
  verejné obstarávanie pri podlimitných zákazkách bez využitia Elektronického trhoviska a nadlimitných zákazkách:
  (príprava podkladov pre verejné obstarávanie, prieskumy trhu, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, príprava oznámení vo verejnom obstarávaní, stanovenie podmienok účasti, kritérií, súťažných podkladov, výziev, vysvetlení, vybavovanie žiadosti o nápravu, vyhotovenie referencie...)

 • Profesné skúsenosti

  Venuje sa aj vedeckej činnosti.

  2010/2012 – Výskum v oblasti verejnej správy( Najvyšší kontrolný úrad - NKÚ, samospráva Lučenec, Devínska Nová Ves a Martin


  NKÚ

  • predmet výskumu – rozšírenie kompetencie NKÚ na kontrolu hospodárenie s finančnými prostriedkami samospráv( novela Ústavného zákona č. 463/2005)
  • spôsob a efektívnosť kontroly, nedostatky kontroly, návrhy na zlepšenie
  • komunikácia so samosprávami a NKÚ, štúdium primárnych dokumentov NKÚ, štatistiky, výsledky kontrol

  LUČENEC A DEVÍNSKA NOVÁ VES

  • predmet výskumu – používanie nástrojov New Public Managamentu v samosprávach
  • výskum v samospráve a komunikácia s pracovníkmi samosprávy( dotazníky, rozhovory)
  • komunikácia s občanmi samospráv( dotazníky)

  MARTIN

  • predmet výskumu – rozhodovanie, metódy a proces verejného obstarávania pri verejnej zákazke v meste Martin
  • zákonnosť rozhodovania, racionalita rozhodovania, účinnosť a relevantnosť rozhodovania, vplyv rozhodnutia na verejné financie a aktéri rozhodovanie

Partneri

Viac