Verejné obstarávanie - čo prináša prax, 27. októbra 2017

Viac ako štyridsať percent opýtaných si podľa prieskumu myslí, že zákon účinný poldruha roka nijako nezvýšil transparentnosť verejného obstarávania. (Prieskum pripravilo v septembri Centrum spoločenských a psychologických vied SAV a spoločnosť OTIDEA v spolupráci so spoločnosťou Anasoft APR.)   Tieto a ďalšie výsledky prieskumu boli dnes jedným zo základov diskusie na konferenčnom fóre nazvanom 50 odtieňov verejného obstarávania alebo Čo priniesla ...

Kto sú najväčší hráči verejného obstarávania?, 31. mája 2017

Kto dominoval verejnému obstarávaniu v roku 2016? A ktorí boli najúspešnejší uchádzači? Koľko je medzi nimi zahraničných spoločností? O akých sumách je reč v najväčších biznisoch v tejto sfére? Kto sú stabilní najväčší obstarávatelia? Prinášame Vám prehľad TOP 10 verejných obstarávateľov a TOP 10 úspešných uchádzačov. Analýza bola spracovaná na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie. Verejnému obstarávaniu dominovala diaľnica   Verejnému obstarávaniu ...

Verejné obstarávanie na Slovensku v rokoch 2012 - 2016, 1. júna 2017

Radi by ste sa dozvedeli, aký je stav v oblasti verejného obstarávania na Slovensku za posledné roky? V ktorých sektoroch sa obstarávajú najväčšie zákazky, kto sú najväčší verejní obstarávatelia a kto víťazní uchádzači?Prehľad a analýzu údajov o verejných zákazkách za roky 2012 - 2016 sme zrealizovali v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a podkladom nám boli údaje poskytnuté Úradom pre ...

Konferenčné fórum "Koniec rečí, ideme k veci" - od TEÓRIE k PRAXI, 22. septembra 2016

Prvé praktické skúsenosti vo verejnom obstarávaní sprevádzali tretie konferenčné fórum OTIDEA Verejné obstarávanie 2016, ktoré sa konalo pod záštitou Úradu pre verejné obstarávanie dňa 22. septembra v Bratislave pod názvom "Koniec rečí, ideme k veci" - od TEÓRIE k PRAXI. Celé podujatie moderoval Patrik Herman, ktorý humorne a výstižne aj takto vážnu tému odľahčil.Prvé skúsenosti ...

Konferenčné fórum "Elektronické nástroje - ktoré PREŽIJÚ?", 10. júna 2016

Elektronizácia verejného obstarávania bola témou druhého tohtoročného konferenčného fóra Verejné obstarávanie 2016, ktoré sa konalo 9. júna v Bratislave pod názvom „Elektronické nástroje – ktoré PREŽIJÚ?“.   Verejní obstarávatelia, obstarávatelia, dodávatelia, predstavitelia veľkých i malých firiem na ňom diskutovali o skúsenostiach s novým zákonom o verejnom obstarávaní, ktorý začal platiť v apríli. Sústredili sa na jeho elektronické nástroje. Najmä preto, že podľa nového ...

Konferenčné fórum "ZÁKON JE MŔTVY! NECH ŽIJE ZÁKON!, 22. apríla 2016

Viac príležitostí pre malé podniky   Na konferencii o verejnom obstarávaní hodnotili odborníci nový zákon a jeho šance veci zmeniť.   Za desať rokov platnosti bol zákon o verejnom obstarávaní dvadsaťšesťkrát novelizovaný. Napriek tomu Európska komisia v poslednej správe o Slovensku upozornila na jeho viaceré nedostatky. Tvorcovia nového zákona, ktorý platí od 18. apríla, sa ich snažili odstrániť.   Do novej legislatívnej úpravy bolo treba tiež ...

Partneri

Viac