Kontakt


Názov spoločnosti:

OTIDEA s.r.o.

Adresa:


Fakturačná adresa:                       
Astrová 2/A
821 01 Bratislava

IČO:

47 139 200

DIČ:

IČ DPH:

2023761311

SK2023761311

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
SK 12 8330 0000 0026 0047 3556
FIOZSKBAXXX

Obchodný register:


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro; vložka číslo: 88878/B

Webové stránky:

www.otidea.sk
Materská spoločnosť:

www.otidea.cz
E-mail:

vzdelavanie@otidea.sk
Telefón:

+421 911 124 214
+421 911 124 142

Kontaktná osoba:
Mgr. Monika Svinčáková - manažérka vzdelávania

Partneri

Viac