Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzu


Lektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako pripraviť úspešnú ponuku vo verejnom obstarávaní - v KOCKE.
Verejné obstarávanie
28.11.2017 Ing. Hilda Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 4 100 €
Workshop BRATISLAVA - Elektronické verejné obstarávanie – ste pripravení? praktický workshop
Elektronizácia
29.11.2017 Jan Jedlička
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 70 €
Seminár BRATISLAVA - Verejní obstarávatelia – osobitosti nákupu IT
Verejné obstarávanie
30.11.2017 Dr. Katarína Grejták Bednáriková
Ing. Ľubomír Grejták
Stredne pokročilý 15 105 €
Seminár BRATISLAVA - Prax základnej finančnej kontroly v štátnej správe a samospráve
Administratíva
4.12.2017 Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 95 €
Workshop BRATISLAVA - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) pre tých, ktorí začínajú - workshop.
Verejné obstarávanie
5.12.2017 Ing. Hilda Gajdošová
Začiatočník 14 100 €
Seminár BRATISLAVA - Hodnotenie a osobný rozvoj zamestnancov
HR Management
6.12.2017 Alexandra Andrejkovičová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 7 100 €
VIP akcia BRATISLAVA - VIP vianočná beseda nad služobným zákonom
Verejné obstarávanie
7.12.2017 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 95 €
Seminár BRATISLAVA - Základný balíček uchádzačových zručností - vrátane všetkých zmien
Verejné obstarávanie
11.12.2017 JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 105 €
Seminár KOŠICE - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou, vrátane noviel.
Verejné obstarávanie
12.12.2017 Ing. Helena Polónyi
Stredne pokročilý 20 85 €
Workshop KOŠICE - Elektronické verejné obstarávanie – ste pripravení? praktický workshop
Elektronizácia
12.12.2017 Jan Jedlička
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 65 €
VIP akcia BRATISLAVA - Vianočná diskusia s hosťami z Úradu pre verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
13.12.2017 Ing. Danka Bekeová
Ing. Martin Lamanec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 65 €
Seminár BRATISLAVA - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác - v súlade so zákonom 343/2015 Z. z.
Verejné obstarávanie
14.12.2017 Ing. Dagmar Melotíková
Stredne pokročilý 20 100 €
Seminár BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako sa uchádzať o verejné zákazky v ČR – vrátane všetkých zmien
Verejné obstarávanie
15.12.2017 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 105 €
Seminár KOŠICE - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
Personalistika
19.12.2017 JUDr. Marcela Macová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 75 €
Seminár BRATISLAVA - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
Personalistika
9.1.2018 JUDr. Marcela Macová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 75 €
Seminár TRENČÍN - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
Personalistika
10.1.2018 JUDr. Marcela Macová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 18 75 €
Workshop KOŠICE - Verejné obstarávanie prakticky a účelne – výklad na praktických príkladoch (s praktickými príkladmi a vzorovými dokumentmi) - workshop
Verejné obstarávanie
6.2.2018 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 85 €
Seminár BRATISLAVA - Základy manažmentu v štátnej správe – ako vybudovať úspešný tím
Rozvoj osobnosti
8.2.2018 Mgr. Daniel Stankov, M.A.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 100 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako pripraviť úspešnú ponuku vo verejnom obstarávaní - v KOCKE.

28. novembra 2017
 

Seminár je zameraný na aplikáciu pravidiel verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek a pri príprave ponúk s dôrazom na zmeny zákona od ...

Ing. Hilda Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Gajdošová
Počet voľných miest: 4 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Elektronické verejné obstarávanie – ste pripravení? praktický workshop

29. novembra 2017
 

Elektronické verejné obstarávanie – ste pripravení? Už viete, čo všetko sa pre vás zmení po 18. 10. 2018?  - Čo zostáva a ...

Jan Jedlička Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Jan Jedlička
Počet voľných miest: 14 Cena: 70 €
Seminár

BRATISLAVA - Verejní obstarávatelia – osobitosti nákupu IT

30. novembra 2017
 

Cieľom školenia je poskytnúť prehľad osobitností zadávania zákazky v oblasti nákupu IT. Školenie je určené pre tých, ktorí už poznajú základné ...

Úroveň: Stredne pokročilý Dr. Katarína Grejták Bednáriková
Ing. Ľubomír Grejták   Ing. Ľubomír Grejták
Počet voľných miest: 15 Cena: 105 €
Seminár

BRATISLAVA - Prax základnej finančnej kontroly v štátnej správe a samospráve

4. decembra 2017
 

Seminár sa venuje praktickej realizácii základnej finančnej kontroly v prostredí verejnej správy s definovaním jej náležitostí a zároveň informácií z kontrolnej praxe. Súčasťou seminára ...

Mgr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 19 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) pre tých, ktorí začínajú - workshop.

5. decembra 2017
 

Seminár je zameraný na vysvetlenie praktického postupu zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Na simulovanom príklade vo svetle aktuálnej novely ...

Ing. Hilda Gajdošová Úroveň: Začiatočník Ing. Hilda Gajdošová
Počet voľných miest: 14 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Hodnotenie a osobný rozvoj zamestnancov

6. decembra 2017
 

Cieľom školenia je Vás naučiť pripraviť podklady k hodnoteniu, navodiť príjemnú atmosféru a viesť hodnotiaci rozhovor k zamýšľaným cieľom. Zdokonalíte ...

Alexandra Andrejkovičová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Alexandra Andrejkovičová
Počet voľných miest: 7 Cena: 100 €
VIP akcia

BRATISLAVA - VIP vianočná beseda nad služobným zákonom

7. decembra 2017
 

Cieľom školenia je prezentácia správnych postupov pri aplikácii zákona o štátnej službe, upozorniť na ustanovenia zákona nadobúdajúce účinnosť od 1. januára ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 19 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Základný balíček uchádzačových zručností - vrátane všetkých zmien

11. decembra 2017
 

Cieľom seminára je získať najdôležitejšie informácie o základných znalostiach pre uchádzačov, vrátane zmien.  Ako preukazovať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní ...

JUDr. Martin Boržík, LL.M. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Počet voľných miest: 19 Cena: 105 €
Seminár

KOŠICE - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou, vrátane noviel.

12. decembra 2017
 

Cieľom seminára je Výklad zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov vrátane schválenej novely zákona č. 93/2017 Z.z. platnej k 1.6.2017.novely ...

Ing. Helena Polónyi Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Helena Polónyi
Počet voľných miest: 20 Cena: 85 €
Workshop

KOŠICE - Elektronické verejné obstarávanie – ste pripravení? praktický workshop

12. decembra 2017
 

Elektronické verejné obstarávanie – ste pripravení? Už viete, čo všetko sa pre vás zmení po 18. 10. 2018?  - Čo zostáva a ...

Jan Jedlička Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Jan Jedlička
Počet voľných miest: 14 Cena: 65 €
VIP akcia

BRATISLAVA - Vianočná diskusia s hosťami z Úradu pre verejné obstarávanie

13. decembra 2017
 

Vážení verejní obstarávatelia, obstarávatelia, dodávatelia - uchádzači o verejné zákazky. Máme za sebou viac ako ročné fungovanie verejného obstarávania podľa ...

Ing. Danka Bekeová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Danka Bekeová
Ing. Martin Lamanec   Ing. Martin Lamanec
Počet voľných miest: 15 Cena: 65 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác - v súlade so zákonom 343/2015 Z. z.

14. decembra 2017
 

Cieľom seminára je komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi ako postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

Ing. Dagmar Melotíková Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Dagmar Melotíková
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako sa uchádzať o verejné zákazky v ČR – vrátane všetkých zmien

15. decembra 2017
 

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s právnou úpravou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní verejných zákaziek z pohľadu postavenia dodávateľa. ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 11 Cena: 105 €
Seminár

KOŠICE - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

19. decembra 2017
 

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie ...

JUDr. Marcela Macová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Marcela Macová, PhD.
Počet voľných miest: 20 Cena: 75 €
Seminár

BRATISLAVA - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

9. januára 2018
 

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie ...

JUDr. Marcela Macová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Marcela Macová, PhD.
Počet voľných miest: 9 Cena: 75 €
Seminár

TRENČÍN - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

10. januára 2018
 

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie ...

JUDr. Marcela Macová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Marcela Macová, PhD.
Počet voľných miest: 18 Cena: 75 €
Workshop

KOŠICE - Verejné obstarávanie prakticky a účelne – výklad na praktických príkladoch (s praktickými príkladmi a vzorovými dokumentmi) - workshop

6. februára 2018
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek cez EKS. Ukázať účastníkom na príkladoch jednotlivé ...

Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 85 €
Seminár

BRATISLAVA - Základy manažmentu v štátnej správe – ako vybudovať úspešný tím

8. februára 2018
 

Cieľom seminára je pochopenie procesov, ktoré prebiehajú v pracovnom tíme, zlepšenie schopností riadenia a fungovania komunikácie pracovných skupín. Účastníci sa ...

Mgr. Daniel Stankov, M.A. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Daniel Stankov, M.A.
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €

Partneri

Viac