Mgr. Michaela Everlingová

pôsobí na odbore metodiky a EVO na Úrade pre verejné obstarávanie.

  • Profesné skúsenosti

    Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave absolvovala v rokoch 1998 - 2002 advokátsku prax v AK JUDr. Plank, JUDr. Pohovej, ukončenú advokátskymi  skúškami. Neskôr pracovala na Inšpektoráte SOI pre Bratislavský kraj so sídlom v Bratislave ako právnik v prvom stupni správneho konania, následne ako vedúca právneho odboru.

    Na Úrade pre verejné obstarávanie pôsobí ako metodik na oddelení metodiky na odbore metodiky a elektronického verejného obstarávania. Zaoberá sa najmä metodickou činnosťou,  podieľa sa na tvorbe odborných a výkladových stanovísk a venuje sa školiacej a vzdelávacej činnosti v oblasti verejného obstarávania organizovanej ÚVO.

Partneri

Viac