Ing. Jiří Andras

Ing. Jiří Andras

Verejným zákazkám sa venuje od roku 2004 v súvislosti s návrhom, vývojom a sprevádzkovaním procesných SW systémov. Zúčastnil sa množstva rozsiahlych implementácií pre obstarávateľov. Je autorom dokumentov "Procesní řízení veřejných zakázek" a "Procesní řízení nákupů". V súčasnosti aktívne prevádzkuje web aplikáciu transparentne.cz, ktorá je určená dodávateľom. Aplikácia monitoruje zverejnené zákazky z Českej republiky a významne uľahčuje dodávateľom prípravu ponúk formou asistentov ponúk. Je autorom metodiky, ktorá dokáže efektívne popísať zverejnenú zákazku formou zrozumiteľného rešeršu.

Partneri

Viac