Všetky novinky

TLAČOVÁ SPRÁVA - Konferenčné fórum "ZÁKON JE MŔTVY! NECH ŽIJE ZÁKON!

TLAČOVÁ SPRÁVA
 
Nový zákon by mal priniesť menej administratívy a väčšie šance malým podnikateľom
 
Čo prináša zákon o verejnom obstarávaní, ktorý začal platiť 18. apríla? Bude efektívnejšie, rýchlejšie a menej byrokratické? Prinesie úprava legislatívy malým a stredným podnikom jednoduchší prístup na trh? Stane sa verejné obstarávanie transparentnejšie?
 
O týchto i ďalších otázkach hovorili dnes v Bratislave odborníci z radov tvorcov zákona, štátnej správy, politiky i z praxe na konferencii o verejnom obstarávaní. Pripravila ju vzdelávacia spoločnosť OTIDEA a nazvala ju „Zákon je mŕtvy! Nech žije zákon!“
 
Záštitu nad podujatím prevzal Úrad pre verejné obstarávanie. Ide o historicky prvú konferenciu, nad ktorou prevzal Úrad pre verejné obstarávanie záštitu. A ako na úvod zdôraznila jeho predsedníčka Zita Táborská,nový zákon vznikol nielen preto, že bolo treba prijať tri smernice Európskej únie. Ale tiež kvôli tomu, že ten starý už bol prežitý. Tvorcovia novej legislatívnej úpravy si dali za úlohu okrem iného aj zapracovať do nej poznatky z praxe. Z. Táborská sa podrobnejšie venovala trom fázam verejného obstarávania – prípravnej, procesu zadávania zákazky a realizácii. Prezentovala niekoľko odporúčaní pre účastníkov tohto procesu. Podľa nej už sú vytvorené legislatívne podmienky, aby bolo verejné obstarávanie transparentné, nediskriminačné a podporovalo hospodársku súťaž.
 
Účastníci konferencie diskutovali v dvoch paneloch. V tom prvom sa venovali novému zákonu o verejnom obstarávaní s prihliadnutím na európske smernice, sumarizovali jeho východiská, ciele a predpovedali prínosy. Témou tohto panelu bola aj administratívna náročnosť či transparentné a efektívne narábanie s verejnými financiami.
 
Poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý upozornil na zložitosť novej legislatívnej normy. Zákon je podľa neho raz taký dlhý, ako jeho predchodca. Na druhej strane pozitívne vníma dôraz, ktorý sa zákon snaží dať na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku nie len na cenu. Lektorka v oblasti verejného obstarávania Dagmar Melotíková upozornila na to, že mestá a obce nemajú peniaze na experta na verejné obstarávanie. Spoliehajú na agentúry, čo podľa nej prináša do tohto procesu veľa problémov. Podľa Jaroslava Kračúna zGenerálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (Útvar G4 – Inovatívne a elektronické obstarávanie) sa v zahraničí viac využíva spoločné verejné obstarávanie viacerých obcí.
 
V druhom paneli posudzovali diskutujúci novú legislatívnu úpravu z hľadiska zapojenia malých a stredných podnikateľov do verejných zákaziek, hovorilo sa o subdodávateľských vzťahoch i serióznosti podnikateľov na slovenskom trhu a boji proti korupcii. Podrobnejšie sa venovali možnosti deliť zákazku pri verejnom obstarávaní s tým, že by cieľom mala byť podpora malých a stredných podnikateľov. Diskutovalo sa o tom, či to môže ohroziť princíp hospodárnosti i o tom, či sa na trhu správajú racionálnejšie veľké, alebo malé firmy.
 
Prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik sa venoval možnosti zadefinovať v rámci súťažných podmienok vyplácanie subdodávateľov priamou platbou, prikláňa sa k názoru, že by to nemala byť možnosť, ale povinnosť. S tým viacerí diskutujúci polemizovali. Okrem iného by sa tak verejní obstarávatelia dostali do role posudzovateľov kvality a včasnosti subdodávok.
 
Séria konferencií, ktoré pripravuje na tému verejného obstarávania vzdelávacia spoločnosť OTIDEA bude v júni pokračovať témou „Elektronické nástroje – ktoré prežijú?“.

Tlačová správa bola zverejnená Slovenskou tlačovou agentúrou SITA, čítajte TU.

Napísali o konferencii...
Úrad pre verejné obstarávanie, čítajte TU.

Partneri

Viac