BANSKÁ BYSTRICA - Minimálne povinnosti verejného obstarávateľa podľa zákona 343/2015 Z. z. – Novela zákona zo dňa 14.09.2017

23. októbra 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Dagmar Melotíková

Externá lektorka spoločnosti OTIDEA, špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Forma Seminár
Dátum 23. októbra 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Cieľ

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.
Aby sme nevyšli z cviku ako obstarávatelia aj zákon 343/2015 Z. z. je neustále novelizovaný, a tak je dôležité sledovať tieto zmeny. Prvou veľkou zmenou bola novela účinná od 01.06.2017, ktorá podstatným spôsobom zmenila finančné limity vo verejnom obstarávaní. Zmeny vo verejnom obstarávaní nás čakajú opäť od 01.11.2017 , kedy nadobudne účinnosť ďalšia novela.
Novely a zmeny vo verejnom obstarávaní menia pravidlá a postupy aj pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v praxi.
Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.
Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.
Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.


PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas celého dňa, teplé a studené nápoje, zabezpečený teplý obed.
Rozsah a náplň
  • Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, nové finančné limity po 01.06.2017, novela zákona od 01.11.2017 a pripravovaná novela od 01.02.2018.
  • Základný interný dokument verejného obstarávateľa pre postupy v zákazke s nízkou hodnotou – Smernica.  
  • Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti.
  • Ako vyhlasujeme tento typ verejného obstarávania, aké povinnosti má verejný obstarávateľ pri vyhlásení zákazky.
  • Ako vyhodnocujeme tento postup verejného obstarávania, povinnosti verejného obstarávateľa.
  • Akú dokumentáciu má povinnosť zakladať verejný obstarávateľ do spisu pri tomto postupe verejného obstarávania a archivovať 5 rokov.
  • Inštitút konfliktu záujmov je založený na aktívnej úlohe verejného obstarávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, vedúcemu k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania.
  • Zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov – osoba, ktorá pripravuje a vyhlasuje verejné obstarávanie, štatutár organizácie.
  • Register partnerov verejného sektora aj pre zákazky v nízkych finančných limitoch.
Miesto konania
Podnikateľské centrum Medený Hámor sa nachádza v blízkosti autobusovej a vlakovej stanice. 

Konferenčné miestnosti sú vybavené štandardnou prezentačnou technikou s wi-fi pripojením.

GPS:
N 48°74´71.32"
E 19°14´01.59"
 
Ako nás nájdete: TU
BANSKÁ BYSTRICA - Minimálne povinnosti verejného obstarávateľa podľa zákona 343/2015 Z. z. – Novela zákona zo dňa 14.09.2017
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac