JUDr. Martin Boržík, LL.M.

JUDr. Martin Boržík, LL.M.

je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o. a Tender One, s.r.o., ktoré dodávajú služby vo verejnom obstarávaní. Radí obstarávateľom a verejným obstarávateľom, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk predkladaných v procesoch verejného obstarávania. V súčasnosti pri viac než 20 podaniach udržiava 100% úspešnosť pri revíznych postupoch v námietkach a v odvolaniach pred Radou ÚVO.

 • Špecializácia lektora

  Lektor má rozsiahle skúsenosti v revíznych postupoch, analyzuje súťažné podklady a iné dokumenty, v ktorých existujú potenciálne riziká alebo príležitosti pre začatie revíznych postupov. Podstatnú časť jeho práce tvorí aj tvorba a koncepcia opisov predmetov zákaziek a súvisiacich súťažných podkladov. Je expertom pre formálnu stránku dodržiavania zákona v procesoch VO, ktorá je (žiaľ) stále nosným princípom slovenského verejného obstarávania. Pripravuje taktiež ponuky za uchádzačov po formálnej stránke.

 • Profesné skúsenosti

  Lektor v r. 2005-2006 pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Následne sedem rokov pracoval pre spoločnosť SLOVNAFT, a.s. v pozícii riadenia verejného obstarávania (ponuky, ktoré podával SLOVNAFT, a.s. ako uchádzač na dodávku palív slovenským štátnym orgánom a organizáciám). V súčasnosti sa venuje podnikaniu v oblasti verejného obstarávania, rozširuje osvetu a trénuje uchádzačov i verejných obstarávateľov.

 • Publikačná činnosť

  Lektor je aktívnym spoluvydavateľom odborného časopisu „VO v kocke“. Pre tento časopis, ale aj pre iné periodiká napísal niekoľko odborných článkov a pojednaní. Niektoré je možné nájsť na stránke www.vovkocke.sk.

   

Zoznam školení lektora JUDr. Martin Boržík, LL.M.

 • viac
  BRATISLAVA - Základný balíček uchádzačových zručností - vrátane všetkých zmien 11.12.2017
  Cena 126 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac