KOŠICE - Zákon o verejnom obstarávaní pre začiatočníkov – detailne a prakticky

2. augusta 2017 - 3. augusta 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Dagmar Melotíková

Externá lektorka spoločnosti OTIDEA, špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Forma Seminár
Dátum 2. augusta 2017
3. augusta 2017
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov

Cieľ

Cieľom seminára je komplexne pomôcť obciam, mestám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, ktorí do svojich funkcií len nastupujú alebo pôsobia v nich veľmi krátko, a tak potrebujú pomôcť sa zorientovať v zložitej spleti ustanovení zákona 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dvojdňový seminár pomôže týmto zamestnancom pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke úradu pre verejné obstarávanie alebo na stránke elektronického trhoviska.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas celého dňa, teplé a studené nápoje, zabezpečený obed
Rozsah a náplň
 1. Prípravná fáza verejného obstarávania
 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,
 • výber postupu verejného obstarávania,
 • opis predmetu zákazky,
 • vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov,
 • nastavenie podmienok účasti,
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk
 1. Vyhodnotenie verejného obstarávania
 • otváranie ponúk,
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponúk a kritérií,
 • priebeh elektronickej aukcie,
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk,
 • konflikt záujmov,
 1. Výsledok verejného obstarávania
 • uzavretie zmluvy,
 • podpísanie dodatkov,
 1. Informačné povinnosti
 • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile,
 • informačné povinnosti voči úradu,
 • informačné povinnosti voči samotným uchádzačom, záujemcom,
Miesto konania
Kultúrno - spoločenské centrum
Jedlíkova 7
040 11 Košice

http://jedlikova7.intrak.sk/

K dispozícii sú 2 seminárne miestnosti vybavené flipchartom, dataprojektorom a wifi pripojením.
V budove sa nachádza samoobslužná jedáleň so širokou ponukou obedového menu.

Priestory sú zrekonštruované a vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu v Košiciach, sa nachádzajú na dobre dostupnom mieste.

Spojenie MHD:
 • Spoje premávajúce k zastávke OC Optima (oproti hotelu Košice):
           autobusové linky č. 10, 20L, 21, 23, 25, 52, 56
           električkové linky č. R1, R2, R8
 • Spojenie z vlakovej a autobusovej stanice – zo zastávky Palackého na OC Optima autobus č. 10
KOŠICE - Zákon o verejnom obstarávaní pre začiatočníkov – detailne a prakticky
Celkom 156 € (s DPH)

Partneri

Viac