JUDr. Beáta Hromadová

JUDr. Beáta Hromadová

Pracuje na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na oddelení verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu. 
Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje sa na celý proces verejného obstarávania. Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Zoznam školení lektora JUDr. Beáta Hromadová

 • viac
  ŽIIINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov 29.9.2020
  Cena 102 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa 9.9.2020
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dynamický nákupný systém 2.10.2020
  Cena 60 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Nadlimitné zákazky vrátane elektronického zadávania 14.10.2020
  Cena 108 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac