Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzu


Lektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár
Verejné obstarávanie
18.8.2020
19.8.2020
Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Začiatočník 6 145 €
Workshop ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.
Verejné obstarávanie
3.9.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 14 75 €
Seminár BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Verejné obstarávanie
8.9.2020 JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 95 €
Seminár ŽILINA - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
8.9.2020
9.9.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 13 145 €
Workshop BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa
Verejné obstarávanie
9.9.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 20 90 €
Prípadová štúdia BRATISLAVA - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech
Verejné obstarávanie
17.9.2020 Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Stredne pokročilý 20 90 €
Seminár KOŠICE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Verejné obstarávanie
22.9.2020 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 85 €
Workshop ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho
Verejné obstarávanie
24.9.2020 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 17 50 €
Seminár ŽIIINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov
Verejné obstarávanie
29.9.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 85 €
Seminár BRATISLAVA - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2020
Verejné obstarávanie
29.9.2020 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 105 €
Seminár NITRA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár
Verejné obstarávanie
29.9.2020
30.9.2020
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Začiatočník 18 145 €
Seminár KOŠICE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
30.9.2020
1.10.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 145 €
Workshop ONLINE - Dynamický nákupný systém
Elektronizácia
2.10.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 19 50 €
Seminár BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Verejné obstarávanie
6.10.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Seminár BRATISLAVA - Nadlimitné zákazky vrátane elektronického zadávania
Verejné obstarávanie
14.10.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 20 90 €
Workshop POPRAD - Podlimitná zákazka jednoducho a rýchlo – workshop
Verejné obstarávanie
14.10.2020 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 85 €
Seminár BRATISLAVA - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Verejné obstarávanie
21.10.2020 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 18 90 €
Seminár ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Verejné obstarávanie
26.10.2020 JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 50 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár

18. augusta 2020 - 19. augusta 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania zákaziek v SR. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Začiatočník Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 6 Cena: 145 €
Workshop

ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.

3. septembra 2020
 

Niektoré naše školenia budeme realizovať aj naďalej online formou.  Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 14 Cena: 75 €
Seminár

BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

8. septembra 2020
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými ...

JUDr. Martin Boržík, LL.M. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €
Seminár

ŽILINA - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

8. septembra 2020 - 9. septembra 2020
 

Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnych ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 13 Cena: 145 €
Workshop

BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa

9. septembra 2020
 

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad a objasnenie jednotlivých krokov potrebných pre zrealizovanie zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní a aplikačnej praxe ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Prípadová štúdia

BRATISLAVA - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech

17. septembra 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prehľadom najzaujímavejších rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, vydaných v poslednom období.       Prihláška na školenie na stiahnutie ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

KOŠICE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

22. septembra 2020
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 16 Cena: 85 €
Workshop

ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho

24. septembra 2020
 

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.   Prihláška na stiahnutie TU. Prihlasujte sa prosím včas!  ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 17 Cena: 50 €
Seminár

ŽIIINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov

29. septembra 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť dodávateľov s právnou úpravou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z pohľadu záujemcu/uchádzača, a tým sa zorientovať v spleti ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 12 Cena: 85 €
Seminár

BRATISLAVA - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2020

29. septembra 2020
 

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania verejných zákaziek v ČR. Seminár bude zameraný na aktuálne zmeny v súvislosti s postavením zahraničných ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 12 Cena: 105 €
Seminár

NITRA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár

29. septembra 2020 - 30. septembra 2020
 

  Od jednoduchých zákaziek s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky ...... Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Začiatočník Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 18 Cena: 145 €
Seminár

KOŠICE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

30. septembra 2020 - 1. októbra 2020
 

Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnych ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 145 €
Workshop

ONLINE - Dynamický nákupný systém

2. októbra 2020
 

Niektoré semináre budú aj naďalej realizované online formou. Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) alebo ako vie verejný obstarávateľ efektívne reagovať ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 19 Cena: 50 €
Seminár

BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

6. októbra 2020
 

Školenie zamerané na projektové a stavebné zákazky od základov. Projektant musí vedieť, že projekt je opisom predmetu stavebnej zákazky podľa § ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Nadlimitné zákazky vrátane elektronického zadávania

14. októbra 2020
 

Cieľom seminára je poskytnúť a vysvetliť praktický postup zadávania nadlimitnej zákazky, jej pravidlá a dôležité inštitúty vo verejnom obstarávaní na konkrétnom ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

POPRAD - Podlimitná zákazka jednoducho a rýchlo – workshop

14. októbra 2020
 

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.   Prihlasujte sa prosím ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 85 €
Seminár

BRATISLAVA - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

21. októbra 2020
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 18 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

26. októbra 2020
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými ...

JUDr. Martin Boržík, LL.M. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 16 Cena: 50 €

Partneri

Viac