BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy

10. júna 2020 09:00-16:00 hod

Ing. Emil Burák, PhD.

vyše 30 rokov praxe, nadšený vzdelávač, ekonóm, manažér, pragmatik, erudovaný lektor a plodný autor (22 kníh, vyše 1900 odborných článkov). Tiež autor knihy „KOMUNIKÁCIA v konflikte a kríze“. V rámci sebarealizácie sa usilujem radšej tvoriť ako troviť, pričom v pokore sa usilujem napĺňať v živote heslo, že radšej ako sa trápiť nad tým, že nie som dokonalý, je tešiť sa z toho, že som každý deň dokonalejší. Krédo: Komunikácia v najširšom slova zmysle sú vzťahy, ale tie sú dnes zložité. Preto ich treba kultivovať najmä živou komunikáciou (osobne) v reálnom svete, nie neživou komunikáciou (neosobnou) vo virtuálnom svete (emaily, facebook a sociálne siete). 

Forma Workshop
Dátum 10. júna 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Pre každého, kto sa chce zlepšiť v profesionálnej komunikácii a naučiť sa efektívne dôvodiť i víťazne argumentovať. Vhodné pre štátny, verejný i privátny sektor.

Cieľ

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu dôvodeniu v náročných dialógoch.Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, káva z kávovaru, stavný lístok na obed
Rozsah a náplň
  1. Krízová komunikácia – pojem, význam a riziká a motivačné smerovanie
  2. Konflikty v INTERNEJ komunikácii (na pracovisku)
  3. Konflikty v EXTERNEJ komunikácii (v klientskom centre)
  4. Vybrané rady k úspešnému riešeniu nedorozumení, konfliktov a sporov (mediácia, negociácia, realita kompromisu a nereálnosť konsenzu)
  5. Moja najťažšia životná komunikácia – príklady z praxe
  6. Objektívne a subjektívne informácie – rozdiely v ich komunikovaní
  7. Kvalifikovaná argumentácia – efektívne dôvodenie víťazov
  8. Informačné šumy a komunikačné skraty (hoax, kamufláž, pasce...)
  9. Špeciálne situácie superkrízovej komunikácie (napr. výsluch svedka, rozhovor pri vymáhaní majetku, hádka pri daňovej kontrole,...)
  10. Tréningové testy k zlepšeniu komunikácie pokročilých (ako osloviť, zaujať a presvedčiť; nestačí jednať, ale vedieť vyjednať; modelové situácie – videá, audioukážky, dô/vtipné/ ponaučenia)
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac