BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

2. júla 2020 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Workshop
Dátum 2. júla 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre uchádzačov, záujemcov, dodávateľov a ostaných, ktorí majú záujem.

CieľJedným z cieľov pravidiel vo verejnom obstarávaní,  v európskom meradle,  je podpora malého a stredného podnikania, podpora hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo najširšie zapojenie hospodárskych subjektov do verejného obstarávania a preferovanie ponúk s čo najlepším pomerom cena/kvalita, sociálne a environmentálne verejného obstarávanie – celý rad ďalších prekážok ako „šiť na mieru".


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas, hlaste predbežný záujem dopredu, zabránite tým presunu školenia!
 

V cene je zahrnuté

organizačné zaistenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, občertvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň
 • Prehľad príslušných ustanovení zákonnej úpravy, ktoré sa vzťahujú k danej téme.
 • Hlavné ciele zákonodarcu, ktoré sleduje pravidlami vo verejnom obstarávaní.

Uchádzači/záujemcovia/dodávatelia:

 • Podmienky účasti – ich ustáť ich preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED.
 • Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ aj s Vašou pomocou – prieskumy trhu.
 • Zadanie – opis zákazky, hodnotiace kritériá môže určiť verejný obstarávateľ s Vašou pomocou - prípravné trhové konzultácie.
 • Obsah súčinnosti úspešného uchádzača pri uzatváraní zmluvy a možnosti obrany.
 • Možnosti a povinnosti verejných obstarávateľov.
 • Ako nedať dôvod na vylúčenie, nie ste len pasívni účastníci procesu VO – svoju účasť vo VO musíte koncepčne pripraviť a aktívne riadiť.
 • Ponuka - súlad s opisom predmetu zákazky, neobvyklé nízke ceny.
 • Spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov,  formy zapojenia hospodárskych subjektov do VO.
 • Aplikácia inštitútu „vysvetlenia“.
 • Revízne postupy – žiadosť o nápravu, námietky a žaloby.
 • Vaše problémy a otázky.
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac