BRATISLAVA - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"

12. novembra 2020 09:00-16:00 hod

RNDr. Alexander Birčák

Je úspešný manažér s dlhoročnými skúsenosťami vo vrcholových pozíciách v nadnárodných spoločnostiach v Prahe a v ČR. Je dlhoročným koučom, lektorom manažérskych školení a osobného rozvoja. Alexander Birčák je praktik – prednáša o veciach, ktoré na vlastnej koži zažil a zaviedol do praxe sám u seba, alebo u svojich klientov. Vytvoril napr. nový produkt stavebného sporenia Rekofond Wüstenrot. Akčný plán na podporu predaja Corgon Linde priniesol medziročný nárast predaja o 39,2 %. Jeho kampaň na PZP vyniesla Českú podnikateľskú pojišťovňu medzi troch najväčších poisťovateľov v ČR. Alexander Birčák danú tému nielen odprednáša, ale aj pomáha klientom získané vedomosti úspešne zaviesť do praxe.

Forma Workshop
Dátum 12. novembra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre manažérov, vedúcich zamestnancov a záujemcov o osobný rozvoj

Cieľ

Chcete:– lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky?– zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas?– lepšie viesť a ovplyvňovať rôzne typy ľudí?– prekonať obmedzenia vo svojej práci? (Time manažment, delegovanie, komunikácia…)– zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?– zlepšiť pracovné výsledky jednotlivých zamestnancov, i celých tímov?– pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?  Využite k tomu osobnostné portrétovanie Lumina Spark, zamerané na rozvoj komunikácie, osobnej efektivity a efektivity tímu.Psychometria Lumina Spark popisuje 24 osobnostných rysov, ktoré ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho jedinečný „osobnostný portrét“.Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon i spoluprácu s inými.Účastníci na workshope formou praktických cvičení spoznajú jednotlivé osobnostné kvality u seba i u kolegov. To napomáha sebapoznaniu a sebareflexii, určeniu svojich silných / slabých stránok a spôsobov svojho ďalšieho rozvoja. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, káva z kávovaru, stavný lístok na obed
Rozsah a náplň

Obsah workshopu:

1. Ako komunikujeme s inými ľuďmi – Extraverzia / Introverzia.

2. Čo sledujeme pri komunikácii s inými ľuďmi – Orientácia na Ľudí / na Výsledok.

3. Aký máme prístup k úlohám – Poháňaný inšpiráciou / Disciplínovaný.

4. Ako rozmýšľame – Mysliaci komplexne / Nohami na zemi.

 

Uvedomenie si súčasného stavu vecí nám pomáha pochopiť, prečo sa správame tak, ako sa správame a prečo dosahujeme v živote také výsledky, ako dosahujeme. A čo je treba urobiť, aby sme to zmenili.

 

Čo získate vďaka Workshopu Lumina Spark:

– lepšie spoznanie seba samého i kolegov.

– vysvetlenie jednotlivých osobnostných kvalít na konkrétnych ľuďoch.

– hravý spôsob zoznámenia sa s osobnostnými kvalitami jednotlivých členov tímu.

– dozviete sa veľa nových a podstatných vecí o ľuďoch, s ktorými spolupracujete.

– presnejšie pomenovanie svojich silných a slabých stránok.

– konkrétnu predstavu, ako vyzerajú silné / slabé stránky vašich kolegov.

– lepšie sa ako tím spoznáte, a budete vedieť, čo môžete od seba očakávať.

– pri praktických cvičeniach spoznáte kolegov aj takých, ako sa obvykle neprejavujú.

– uvedomenie si, čo si máte ako vedúci všímať na ľuďoch, aby ste ich vedeli lepšie ovplyvňovať a motivovať.

– konkrétny návod na zlepšenie práce tímu.

– nadhľad pri riešení krízových situácií.

– lepšie určenie, čo u jednotlivých ľudí spôsobuje problém v komunikácii.

– lepšie pochopenie, ako funguje spolupráca a deľba práce v tíme.

 

Workshop Lumina Spark vám dá odpovede na tieto otázky:

– ako lepšie využiť svoje silné stránky.

– aké veci sú dôležité pri komunikácii s jednotlivými typmi ľudí.

– ktoré svoje konkrétne kvality využiť pri vedení ľudí.

– ako sa rozprávať s podriadenými a zostať nad vecou.

– ako lepšie spolupracovať s kolegami.

– ako lepšie ovládať svoje emócie.

– ako v tíme lepšie spolu komunikovať, aj keď ste každý iný.

– aké svoje osobnostné kvality používať pri riešení krízových situácií s podriadenými.

– ako odhadnúť spôsob zmýšľania a postoje iných ľudí pri komunikácii.

 

Po workshope je možné dohodnúť konzultáciu – výklad Vášho portrétu zameraný na prekonanie konkrétnych pracovných, či osobných prekážok.

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac