Školenie na mieru pre vás

 
Nenašli ste v našej ponuke školenie, ktoré by presne zodpovedalo Vašim predstavám?
Hľadáte spoločnosť, ktorá pre Vás zrealizuje vzdelávanie na kľúč?

Obráťte sa na nás!

Zabezpečíme pre Vás školenie, workshop alebo dlhodobejší vzdelávací program presne podľa Vašich požiadaviek.

Školenie zrealizujeme priamo na Vašom pracovisku alebo v školiacich priestoroch našej spoločnosti.


ZAMERANIE ŠKOLENÍ, KTORÉ PRE VÁS PRIPRAVÍME NA MIERU:
 • Verejné obstarávanie
 • Elektronizácia – elektronické nástroje vo verejnom obstarávaní
 • Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente
 • Projekty a granty (Projektový manažment EÚ projektov, práca so systémom ITMS a ďalšie)
 • PPP projekty
 • Manažment samosprávy (finančné riadenie obce, základná finančná kontrola, nakladanie s majetkom, kontrola hospodárenia a ďalšie)
 • Zákon o odpadoch
 • Personalistika a HR
 • Pracovno - právne vzťahy
 • Rozvoj osobnosti a rozvoj manažérov
 • PR a marketing (e-mail marketing, direct marketing, sociálne siete, webová analytika a ďalšie)
 • Obchodná/úradná korešpondencia
 • Diplomatický/biznis protokol a spoločenská etiketa
Na základe vyplneného formulára Vám zašleme predbežný návrh na realizáciu vzdelávacieho kurzu. Jeho obsahom budú možnosti termínov školenia, miesto konania ponuka viacerých možností zabezpečenia lektorov, časový harmonogram školenia, počet osôb, obsahovú stránku, vzdelávacie ciele, metódy výučby, didaktickú techniku a kalkuláciu. Po jeho odsúhlasení Vám pripravíme potrebné študijné materiály a zabezpečíme požadovaného lektora. 

Príklady tém:
Verejné obstarávanie pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov (VO/O)
- Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

- Verejné obstarávanie pre VO/O - úroveň: začiatočník, stredne pokročilý, pokročilý
- Elektronický kontaktačný systém - Elektronické trhovisko, Nadlimitné trhovisko, Dynamický nákupný systém
- Informačný systém EVO (Elektronické verejné obstarávanie)
- Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ
- Zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
- Zadávanie zákaziek na stavebné práce
- Prehľad judikatúry súdov v oblasti verejného obstarávania
- Špecifické otázky verejného obstarávania a súvisiace predpisy (obstarávanie v zdravotníctve, obstarávanie potravín, špecifických služieb a ďalšie)Verejné obstarávanie pre dodávateľov
- Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. z pohľadu uchádzača

- Verejné obstarávanie pre dodávateľov začiatočníkov
- Príprava súťažnej ponuky do verejného obstarávania
- Ako bojovať proti zákazke šitej na mieru (podanie námietky, zákonné spôsoby obrany)
- Elektronický kontaktačný systém z pohľadu dodávateľa
- Zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
- Subdodávateľské vzťahy, ponuky podávané v skupine
- Verejné obstarávanie v Českej republike

HR a Management
- Výberový a adaptačný proces

- Motivácia zamestnancov
- Hodnotenie zamestnancov
- Vedenie úspešného tímu
- Interná komunikácia

- Vzťahy na pracovisku
- Ukončenie pracovného pomeru
- Prvé dni v manažérskej pozícii
- Time-management a zvládanie stresu
- Efektívne riešenie konfliktných situácií
- Prezentačné zručnosti
- Spoločenská etiketa
- Typológia osobnosti
- 11 manažérskych hriechov alebo poučme sa z chýb ostatných
- Nefinančná motivácia zamestnancov
- Reč tela
- Syndróm vyhorenia a ako mu predchádzať

- Obchodnícke/predajné zručnosti
- Riešenie sťažností a reklamácií

A ďalšie školenia/semináre/tréningy podľa Vašich predstáv.

Konferencie a akcie na zákazku

Nemôžete nájsť školenie, ktoré by presne odpovedalo Vašim predstavám?

Máte viac zamestnancov z jednej spoločnosti, ktorých by ste potrebovali preškoliť z konkrétnej problematiky?


Ide Vám predovšetkým o znalosti a skúsenosti z praxe? Dávate prednosť pohodliu Vašej spoločnosti?


Zaistíme Vám školenie, workshop, konferenciu či dlhodobejší vzdelávací program podľa Vašich predstáv.Vyplňte a odošlite formulár, na základe ktorého Vám bude spracovaná predbežná ponuka vrátane kalkulácie.


Partneri

Viac