Mgr. Peter Kubovič

Mgr. Peter Kubovič

Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako metodik. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti.

  • Špecializácia lektora

    Počas svojej niekoľkoročnej praxe vo verejnom obstarávaní sa podieľal na príprave desiatok rozhodnutí ÚVO, zúčastňoval sa a zastupoval ÚVO na súdoch na všetkých úrovniach, podieľal sa na príprave rôznych odborných stanovísk, prednášok a spolupôsobil pri tvorbe legislatívy verejného obstarávania.
  • Profesné skúsenosti

    Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V období rokov 2005 – 2012 pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie na rôznych pozíciách zväčša súvisiacich s dohľadom nad verejným obstarávaním a sporovou agendou. Neskôr pôsobil na odbore verejného obstarávania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  • Publikačná činnosť

    Podieľal sa na príprave rôznych odborných stanovísk, prednášok a spolupôsobil pri tvorbe legislatívy verejného obstarávania.

Partneri

Viac