Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011, pričom lektor sa špecializuje na oblasť nakladania s verejnými financiami, finančnou kontrolou ako aj právom verejnej správy. V rámci oblasti finančnej kontroly aktívne školí a prednáša. Súčasťou jeho aktívneho pôsobenia vo verejnej správe koriguje interné smernice a spolupracuje so subjektmi verejnej správy formou konzultácií a spracovávaní odpovedí na otázky z praxe od roku 2011.

Z publikačnej činnosti možno spomenúť jeho dve nové publikácie, a to publikáciu Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správy a Príručku pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania.

.

Partneri

Viac