Lektor neexistuje

Zoznam školení lektora

 • viac
  BRATISLAVA - Elektronické verejné obstarávanie – ste pripravení? praktický workshop 29.11.2017
  Cena 84 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Základy manažmentu v štátnej správe – ako vybudovať úspešný tím 8.2.2018
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Verejní obstarávatelia – osobitosti nákupu IT 30.11.2017
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Prax základnej finančnej kontroly v štátnej správe a samospráve 4.12.2017
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako pripraviť úspešnú ponuku vo verejnom obstarávaní - v KOCKE. 28.11.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) pre tých, ktorí začínajú - workshop. 5.12.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou, vrátane noviel. 12.12.2017
  Cena 102 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - Obstarávate potraviny? – nastali zmeny: vyhodnocujeme KVALITU, nie CENU 23.11.2017
  Cena 102 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Hodnotenie a osobný rozvoj zamestnancov 6.12.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác - v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. 14.12.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - Verejné obstarávanie prakticky a účelne – výklad na praktických príkladoch (s praktickými príkladmi a vzorovými dokumentmi) - workshop 6.2.2018
  Cena 102 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR 19.12.2017
  Cena 90 € (vrátane DPH)
 • viac
  TRENČÍN - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR 10.1.2018
  Cena 90 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - VIP vianočná beseda nad služobným zákonom 7.12.2017
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - Elektronické verejné obstarávanie – ste pripravení? praktický workshop 12.12.2017
  Cena 78 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Vianočná diskusia s hosťami z Úradu pre verejné obstarávanie 13.12.2017
  Cena 78 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Základný balíček uchádzačových zručností - vrátane všetkých zmien 11.12.2017
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR 9.1.2018
  Cena 90 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac