JUDr. Zuzana Latiková, PhD

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne na tej istej fakulte obhájila rigoróznu, ako aj dizertačnú prácu. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a je autorkou viacerých článkov na tému práva na informácie. V minulosti pôsobila vo vedúcich pozíciách tak vo verejnej správe, ako aj v súkromnej sfére. Momentálne sa venuje prednáškovej činnosti, výskumnej činnosti v oblasti právnych informácií a vedeniu vlastnej spoločnosti LMD Consulting, s.r.o.

Zoznam školení lektora JUDr. Zuzana Latiková, PhD

  • viac
    Nový zákon o sťažnostiach a problematika zákona o slobodnom prístupe k informáciám 3.11.2017
    Cena 78 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac