JUDr. Ľudovít Mičinský

JUDr. Ľudovít Mičinský

Od roku 2007 pracuje na pozícii právnika v spoločnosti ROWAN LEGAL.

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania, verejných investícií a investičných sporov.

 • Profesné skúsenosti

  Podieľal sa na príprave množstva investičných projektov i na zastupovaní klientov v medzinárodných investičných sporoch (vedených podľa pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL), Medzinárodného centra pre urovnávanie investičných sporov (ICSID), Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži (ICC) apod.).

  V rámci špecializácie na oblasť verejného obstarávania a projektov v rámci partnerstva súkromného a verejného sektoru (projekty PPP) pôsobil ako poradca vo viacerých významných PPP projektoch na Slovensku, ako aj v Českej republike a stál pri zrode Asociácie PPP na Slovensku (2007), kde pôsobil ako člen riadiaceho výboru a predseda pracovnej skupiny pre dopravu a technickú infraštruktúru.
 • Publikačná činnosť

  • Mičinský Ľ., Jahodníková Z.: Crossing the Rubicon: On the Correlation of the Principle of Transparency and Confidentiality of Arbitral Proceedings within the Area of International Investment Arbitration, CZECH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, 2012;
  • Mičinský Ľ., Beňa J.: Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú legislatívnou činnosťou pred súdmi SR, Zo súdnej praxe 3/2012, Iura Edition.
  • Born Gary, B.: International Arbitration: Law and Practice, Kluwer Law International, 2012 (Mičinský Ľ.: comments to the Chapter 10: Confidentiality and Transparency in International Arbitration and Chapter 18: Investor-State and State-to-State Arbitration).

Partneri

Viac