JUDr. Iveta Belanská

JUDr. Iveta Belanská

Pracuje na Ministerstve obrany SR na Úrade legislatívy a práva. Venuje sa školiacej činnosti.


 • Špecializácia lektora

  • má dlhoročné skúsenosti v oblasti verejného obstarávania (od roku 1994) z pozície verejného obstarávateľa, odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie (od roku 2000 do zrušenia inštitútu odborne spôsobilej osoby), externý školiteľ Úradu pre verejné obstarávanie (od roku 2000) a lektorská činnosť vykonávaná pre školiace agentúry od r. 2000,
  • zastupovala som MO SR v konaní o námietkach na ÚVO,
  • absolvovanie odborného seminára v roku 2010 v Prahe na tému „ Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury“,
  • certifikát IBM na prácu v systéme EVO,
  • dlhoročné skúsenosti z práce v ozbrojených silách Slovenskej republiky v oblasti materiálového manažmentu,
  • dobré organizačné schopnosti získané pri organizovaní odborných zhromaždení a prezentácií v ozbrojených silách, prednášky a semináre pre vnútorné potreby MO SR,
  • získanie certifikátov v rámci vzdelávania organizovaného MO SR zameraných na právo resp. verejné obstarávanie (workshopy, tréning - obstarávanie americkou obrannou agentúrou prezentované americkými lektormi), 
  • nepretržité vzdelávanie v oblasti hospodárskeho práva, obchodného práva a pracovného práva prostredníctvom školiacich agentúr v SR,
  • skúsenosti s prípravou základných normatívnych aktov a dokumentov rozsiahlejšieho charakteru,
  • pracovné zameranie na oblasť hospodárskeho práva, obchodného práva a verejné obstarávanie.
 • Profesné skúsenosti

  V minulosti pracovala v Ozbrojených silách SR na pozícii právničky, vedúcej právnej skupiny.

Partneri

Viac