JUDr. Anna Karasová

JUDr. Anna Karasová

Špecialistka na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a certifikovaný školiteľ Elektronického trhoviska

  • Špecializácia lektora

    • Príprava a realizácia verejných súťaží, užších súťaží, rokovacích konaní so zverejnením i bez zverejnenia ako aj podprahových postupov verejného obstarávania pre verejných   obstarávateľov (pre ústredné orgány štátnej správy, samosprávne orgány, organizácie riadené verejným právom)
    • Poradenská činnosť a spolupráca pri tvorbe ponúk pre uchádzačov
  • Profesné skúsenosti

    • Verejnému obstarávaniu sa aktívne venuje od roku 1996.
    • V Sociálnej poisťovni bola v pozícii vedúcej oddelenia obchodno-záväzkových vzťahov. Cez toto oddelenie sa realizovali všetky metódy/postupy  verejného obstarávania v oblasti investičnej výstavby, strojných investícií, informačných systémov ako aj celej prevádzky. Ročne sme ukončili cca 30 súťaží na obstaranie tovarov, prác a služieb.

Partneri

Viac