Ing. Zuzana Horváthová

Ing. Zuzana Horváthová

Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie na pozícii vedúcej oddelenia metodiky na odbore metodiky a elektronického verejného obstarávania. 

  • Profesné skúsenosti

    Problematike verejného obstarávania sa pracovne venuje od roku 1997. Na Krajskom úrade v Trenčíne vykonávala štátny dohľad nad verejným obstarávaním. Na Úrade pre verejné obstarávanie, kde pracuje od jeho zriadenia, sa zaoberá najmä metodickou činnosťou, spolupracuje na tvorbe legislatívy verejného obstarávania, príprave odborných stanovísk a venuje sa školiacej a vzdelávacej činnosti v oblasti verejného obstarávania.

Partneri

Viac