Lektor neexistuje

Zoznam školení lektora

 • viac
  MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV alebo niekto je na sladké, niekto radšej kyslé 16.11.2017
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Verejní obstarávatelia – osobitosti nákupu IT 27.9.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - Prechod na plnú elektronizáciu VO – prvé skúsenosti a riešenia problémov z praxe 28.9.2017
  Cena 72 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zákonník práce pre manažérov, vedúcich zamestnancov 29.9.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  Problematické právne aspekty verejného obstarávania a zmluvy 26.9.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Výkonný a fungujúci tím – komunikácia v úspešnom pracovnom tíme 12.10.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  KONFERENČNÉ FÓRUM OTIDEA "50 odtieňov verejného obstarávania" alebo Čo priniesla PRAX 26.10.2017
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  POPRAD - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR 18.10.2017
  Cena 90 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Prechod na plnú elektronizáciu VO – prvé skúsenosti a riešenia problémov z praxe 3.10.2017
  Cena 78 € (vrátane DPH)
 • viac
  PREŠOV - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR 19.10.2017
  Cena 90 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Ako prebieha kontrola verejného obstarávania financovaného z fondov Európskej únie 8.11.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA- Zákon o verejnom obstarávaní pre začiatočníkov – detailne a prakticky 20.9.2017-21.9.2017
  Cena 174 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe 9.11.2017
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako pripraviť úspešnú ponuku vo verejnom obstarávaní - v KOCKE. 4.10.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Minimálne povinnosti verejného obstarávateľa podľa zákona 343/2015 Z.z. – Novinky v ZNH 5.10.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ŽILINA - Obstarávame – podrobne. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov. 10.10.2017-11.10.2017
  Cena 156 € (vrátane DPH)
 • viac
  BANSKÁ BYSTRICA - Minimálne povinnosti verejného obstarávateľa podľa zákona 343/2015 Z.z. – Novinky 23.10.2017
  Cena 102 € (vrátane DPH)
 • viac
  ŽILINA - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR 29.9.2017
  Cena 90 € (vrátane DPH)
 • viac
  Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy - aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny 5.10.2017
  Cena 78 € (vrátane DPH)
 • viac
  Nový zákon o sťažnostiach a problematika zákona o slobodnom prístupe k informáciám 3.11.2017
  Cena 78 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR 17.10.2017
  Cena 90 € (vrátane DPH)
 • viac
  TRNAVA - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR 20.11.2017
  Cena 90 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou 18.10.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac