Ing. Martin Lamanec

Ing. Martin Lamanec

Úrad pre verejné obstarávanie, Odbor podpory implementácie fondov Európskej únie, kde pôsobí ako vedúci oddelenia analýz a prípravy podkladov.


 

  • Špecializácia lektora

    Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore financie, bankovníctvo a investovanie.

    Na Úrade pre verejné obstarávanie pracuje od roku 2009. Pracoval na pozícii referenta v oblasti kontroly procesu verejného obstarávania. V súčasnosti sa špecializuje okrem iného na prípravu podkladov a materiálov, ktoré majú slúžiť subjektom pôsobiacim vo verejnom obstarávaní na ich lepšiu orientáciu a prehľad pri realizovaní verejného obstarávania. Spolupracuje na tvorbe analytických materiálov týkajúcich sa identifikácie pochybení vo verejnom obstarávaní s cieľom ich zníženia v procesoch verejného obstarávania. Zároveň lektorsky zabezpečuje školenia organizované predovšetkým Úradom pre verejné obstarávanie.

Zoznam školení lektora Ing. Martin Lamanec

  • viac
    BRATISLAVA - Vianočná diskusia s hosťami z Úradu pre verejné obstarávanie 13.12.2017
    Cena 78 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac