Ing. Helena Polónyi

Ing. Helena Polónyi

Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania a oblasť systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP.

 • Špecializácia lektora

  Pôsobí tak v organizovaní súťaží pre obstarávateľov, ako aj v spolupráci a činnosti pre uchádzačov. Je renomovanou lektorkou workshopov a seminárov na tému zákona o verejnom obstarávaní a v oblasti systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP.  V minulosti pôsobila aj v skúšobných komisiách Úradu pre verejné obstarávanie a pri preskúšaní OSO podľa zákona č. 25/2006 Z.z.   v príslušných školiteľských organizáciách.
  Podieľa sa i na tvorbe smerníc a legislatívy verejného obstarávania, aktívne sa venuje publikačnej činnosti.
 • Profesné skúsenosti

  Počas svojej odbornej praxe organizovala a zabezpečovala desiatky verejných obstarávaní v oblasti tovarov, služieb i prác pre obstarávateľské subjekty aj pre uchádzačov.

 • Publikačná činnosť

  Aktívne sa venuje aj publikačnej činnosti v oblasti verejného obstarávania a systémov manažérstva kvality:
  • publikácia článkov v časopise Kvalita na tému „Verejné obstarávanie versus systém manažérstva kvality“
  • publikácia v internom časopise AGROINŠTITÚT Nitra
  • publikácia VERLAG DASHOFER (verejné obstarávanie)

Zoznam školení lektora Ing. Helena Polónyi

 • viac
  KOŠICE - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou, vrátane noviel. 12.12.2017
  Cena 102 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac