doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce.

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje sa na pracovné právo pre štátnu správu a súkromný sektor.
 • Profesné skúsenosti

  Má dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti pracovného práva. V súčastnosti sa venuje prednášateľskej a poradenskej činnosti v personálnej oblasti.
 • Publikačná činnosť

  Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce.

Zoznam školení lektora doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

 • viac
  BRATISLAVA - Zákonník práce pre manažérov, vedúcich zamestnancov 29.9.2017
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac