POPRAD - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

18. októbra 2017 09:00-15:00 hod

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Odborníčka v rámci poradenstva a lektorskej činnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Venuje sa téme ochrana osobných údajov v zdravotníctve, v školstve, v personálnej a mzdovej agende, na pracovisku, monitorovanie kamerovým systémom, cezhraničný tok osobných údajov, whistleblowing a ďalšie.

Forma Seminár
Dátum 18. októbra 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre personalistov, vedúcich zamestnancov, majiteľov spoločností a všetkých, ktorých táto problematika zaujíma

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

Viete, že:
 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?
 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?
 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?
 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?
 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE NA STIAHNUTIE

V cene je zahrnuté

Organizačné a lektorské náklady, pracovné materiály, studené a teplé nápoje a zabezpečený teplý obed.

 

Časový harmonogram kurzu
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Rozsah a náplň
 • Zmeny v doterajšej právnej úprave ochrany osobných údajov

 • Povinnosti prevádzkovateľov podľa ešte platného zákona o ochrane osobných údajov a podľa nového zákona a nariadenia GDPR – komparácia

 • Čo sa ručí a čo zostáva?

 • Novinky podľa nového zákona a nariadenia GDPR

 • Diskusia. Otázky a odpovede

Miesto konania
TATRA Hotel Poprad

Karpatská 3273/7
058 01 Poprad

nachádza sa v blízkosti vlakovej a autobusovej stanice

GPS: N 49 03.480 E 20 17.541

tel: +421 52 7871700

www.tatrahotel.com
POPRAD - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
Celkom 90 € (s DPH)

Partneri

Viac