BRATISLAVA - Základné minimum verejného obstarávania pre začiatočníkov

5. septembra 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Dagmar Melotíková

Externá lektorka spoločnosti OTIDEA, špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Forma Seminár
Dátum 5. septembra 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Cieľ

Ste začiatočník vo verejnom obstarávaní? Čítate zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a neviete ako ďalej ? Cieľom nášho školenia je počas jedného dňa Vás komplexne, jednoducho a zrozumiteľne  informovať o ustanoveniach zákona, ktoré sú pre Vašu prácu dôležité. Podrobne sa naučíme používať základné pojmy vo verejnom obstarávaní, používať profil verejného obstarávateľa na Úrade pre verejné obstarávanie, viete aké povinnosti Vám vyplývajú zo zákona o verejnom obstarávaní, ako správne deliť zákazky podľa predpokladanej hodnote zákazky, podľa opisu predmetu zákazky, viete za akých podmienok môže štatutár podpisovať zmluvy z verejného obstarávania  a pod. 


PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas celého dňa, teplé a studené nápoje, stravný lístok na obed
Rozsah a náplň
  • Ako sa správne orientovať v ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní, ktoré ustanovenia sú pre Vašu prácu dôležité.
  • Kde hľadať pomoc ak si neviete rady s verejným obstarávaním.
  • Základné pojmy vo verejnom obstarávaní.
  • Princípy verejného obstarávania.
  • Čo je opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti.
  • Rozdelenie zákazky podľa finančných limitov, zákazka na tovary a služby do 50 000 eur bez DPH, zákazka na stavebné práce do 150 000 eur bez DPH. 
  • Základné povinnosti verejného obstarávateľa pri „Zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO“ ide o riadny postup verejného obstarávania.
  • Sledovanie a identifikovanie „konfliktu záujmov“ vo verejnom obstarávaní. Viete, že ste zainteresovanou osobou?
  • Zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov – osoba, ktorá pripravuje a vyhlasuje verejné obstarávanie, štatutár organizácie.
  • Register partnerov verejného sektora aj pre zákazky v nízkych finančných limitoch.

 

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Základné minimum verejného obstarávania pre začiatočníkov
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac