BRATISLAVA - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou

18. októbra 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Helena Polónyi

Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania a oblasť systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP.

Forma Seminár
Dátum 18. októbra 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov

Cieľ

Cieľom seminára je Výklad zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov vrátane schválenej novely zákona č. 93/2017 Z.z. platnej k 1.6.2017.
novely zákona zo 14.9.2017 platnej k 1.11.2017.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie a stravný lístok na obed
Časový harmonogram kurzu
08:45 - registrácia účastníkov
09:00 - 15:00 - program školenia
10:30 - občerstvenie
12:00 - obedná prestávka
Rozsah a náplň
  • Výnimky zo zákona
  • Príloha č. 1 zákona
  • Zmeny finančných limitov od 1.6.2017
  • Bežná dostupnosť
  • Podlimitné zákazky podľa § 108
  • Podlimitné zákazky s využitím ET § 109 - 112
  • Podlimitné zákazky bez využitia ET (§ 113 až 116)
  • Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
  • Register partnerov verejného sektora versus ZNH
  • Diskusia
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac