BRATISLAVA - Od prípravy zákazky po podpis zmluvy – proces VO krok za krokom

3. augusta 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Helena Polónyi

Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania a oblasť systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP.

Forma Seminár
Dátum 3. augusta 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre všetkých, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov

Cieľ

Cieľom seminára je Výklad zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov vrátane schválenej novely zákona č. 93/2017 Z.z. platnej k 1.6.2017 a noviniek a zmien v celom životnom cykle zákazky a jej administrácie.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné zaistenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa a stravný lístok na obed
Rozsah a náplň
 • Prípravná fáza verejného obstarávania – dôležitosť prípravy, väzba na oznámenie
 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • výber postupu verejného obstarávania
 • opis predmetu zákazky s použitím „alebo ekvivalentné“
 • vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk (Oznámenia o vyhlásení VO) a súťažných podkladov
 • význam vysvetľovania a dopĺňania súťažných podkladov
 • nastavenie podmienok účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk
 •  Vyhodnotenie verejného obstarávania
 • otváranie ponúk časť ostatné a časť kritériá
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
 • náležitostí ponúk a kritérií
 • priebeh elektronickej aukcie
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk
 • konflikt záujmov
 •  Výsledok verejného obstarávania
 • uzavretie zmluvy
 • podpísanie dodatkov
 •   Informačné povinnosti
 • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile
 • informačné povinnosti voči úradu
 • informačné povinnosti voči samotným uchádzačom, záujemcom


Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Od prípravy zákazky po podpis zmluvy – proces VO krok za krokom
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac